CoffeeCup Paper


Kundeservice | Brochurer

CoffeeCup Paper® produkter har 10 dages produktionstid. CoffeeCup Paper® tilbydes ikke som NEXT DAY *) produktion.


CoffeeCup Paper® er et enestående, meget smukt uncoated 100% genbrugspapir.

Engangskrus bliver indsamlet, rengjort og raffineret. Der bliver tilføjet gammel papirmasse før din engangs-kaffekop er blevet omdannet til 100% genbrugspapir af høj kvalitet.

CoffeeCup Paper® er FSC®-certificeret.
Vi tilbyder at sætte CoffeCop Paper® logo på dine tryksager, ligesom vi kan FSC®-certificere din tryksag.

Brug CoffeCop Paper® til brochurer, rapporter, kataloger og magasiner.


Ved at producere CoffeeCup Paper® genbruges papirfibrene i koppen, og spildet mindskes idet mængden af ​​affald fra engangskopper bliver reduceret.
Men engangskopper har også deres plads. Hygiejnisk er de fordelagtige. - Og hvis de bortskaffes korrekt, får fibrene yderligere liv ved at komme retur i genbrugsprocessen.
Det handler om milliarder af kopper, der ellers bliver til affald hvert år. Her er der behov for en reduktion.

Når papiret er produceret, har CoffeeCup Paper® endda mindst 6 ekstra ekstra liv. ;-)

Du kan se hele papirets historie her:


Genbrugs-papiret med den sjove historie
Kaffe blevet en integreret del af vores dagligdag. Med stigningen i kaffeforbruget kommer der øget brug af kaffekopper, som ofte er foret med en polyethylen-plastbelægning for at forhindre lækage. Dette plastikforede papir er dog ikke let at genbruge, og millioner af kaffekopper ender hver dag på lossepladser.

Plastforingen i kaffekopperne udgør en væsentlig udfordring, når det kommer til genbrug. Genbrugsstationer er ikke udstyret til at behandle dette blandede materiale, hvilket resulterer i, at størstedelen af kaffekopperne kasseres som affald. Plastbelægningen forhindrer papiret i at nedbrydes i traditionelle genbrugsprocesser, og det gør det vanskeligt at adskille komponenterne og genbruge dem individuelt. Sådan bliver CoffeeCup Paper til:

1. Indsamling og sortering:
Det første trin i genbrug af kaffekoppapir involverer indsamling og sortering af kopperne fra forskellige kilder. Det gøres på dedikerede indsamlingssteder eller ved at samarbejde med kaffebarer, kontorer og andre institutioner for at tilskynde til korrekt bortskaffelse.

2. Dekontaminering:
Så gennemgår kopperne en dekontamineringsproces for at fjerne eventuelle resterende væsker eller rester. Det sikrer, at genbrugsprocessen er hygiejnisk og forhindrer kontaminering af det endelige genbrugsprodukt.

3. Adskillelse af plast og papir:
Så adskilles plastforingen fra papiret. Det er en afgørende og udfordrende opgave, da det kræver specialiseret maskineri og teknikker. En anvendt metode er at lægge kopperne i blød i vand, der løsner plastbelægningen, så den kan adskilles mekanisk.

4. Pulpdannelse:
Efter adskillelsen af plastforingen gennemgår det resterende papir en proces, der kaldes pulping. Nu rives papiret i små fibre og blandes med vand for at skabe en papirmasse, der så sigtes for at fjerne eventuelle urenheder og kontaminanter.

 5. Rengøring og raffinering:
Pulpen renses yderligere for at fjerne resterende blæk, hæfteklammer eller andre fremmedlegemer. Sådan sikres, at det endelige genbrugspapir er af høj kvalitet. Den rensede pulp raffineres derefter for at skabe en glat tekstur og forbedre dens styrke.

6. Tørring og formning:
Når papirmassen er raffineret, spredes den på et nettransportbånd og føres gennem opvarmede ruller for at fjerne overskydende fugt. Papiret presses derefter og tørres til den ønskede tykkelse. Sådan er skabt et papirprodukt, der kan anvendes til trykte materialer som brochurer, magasiner, foldere eller løsblade.

 

Er det vigtigt at genbruge kaffekopper?

- Ja. Vi reducerer efterspørgslen efter nye materialer. Derudover hjælper genbrug af kaffekoppapir til at reducere drivhusgasemissioner forbundet med nedbrydning af organisk affald på lossepladser.

Kaffekoppapirets rejse fra trykte materialer til genbrug er en kompleks proces, der har til formål at løse de udfordringer, som plastforingen udgør. Gennem korrekt indsamling, dekontaminering, adskillelse, pulpdannelse, rengøring og raffinering kan kaffekoppapir omdannes til genbrugspapirprodukter af høj kvalitet. Genbrug af kaffekoppapir er ikke kun afgørende for affaldsreduktion, men spiller også en afgørende rolle i at bevare vores naturressourcer og opbygge en mere bæredygtig fremtid.


  Perfekt tryk, fair pris, færdigt job NEXT DAY *), kun hos PRINTLIGHT.DK

 *) Fil før kl. 12.00: NEXT DAY forsendelse eller Click & Collect. Kun hverdage. Gælder NEXT DAY produkter.