FSC®-certificering

FSC®-certificeringLidt om FSC®-certificering og FSC®-certificerede produkter

ALLE vores hus-papirkvaliteter er FSC®-certificerede.

Det betyder ikke at din tryksag er FSC®-certificeret. - Men det kan den let blive: - Hvis du bestiller din tryksag som FSC®-cetificeret, sørger vi for godkendelse og mærkning af den.
Det fremgår altid af vores faktura, hvis din tryksag er FSC®-certificeret.

For at opnå FSC®-certificering som leverandør eller producent kræves det, at såvel leverandøren af råvarer som producenten kan spore papiret tilbage i forsyningskæden og derved garantere, at det anvendte materiale lever op til kravene.

FSC® sætter højere standarder end nogen anden skov-certificeringsordning. Det giver den største sikkerhed for, at de certificerede skove drives ansvarligt.
Af alle eksisterende skov-certificeringsordninger giver FSC® den bedste beskyttelse af truede arter og naturlige skove.
FSC® (Forest Stewardship Council®) har til formål at fremme en miljømæssig, social og økonomisk forsvarlig drift af skovbrugene.

God skovdrift sikrer, at træfældningen opretholder skovens biologiske mangfoldighed, produktivitet og økologiske processer. Samtidig skal driften foretages på en måde, der giver lokale og indfødte befolkninger i området mulighed for at få gavn af skoven.
Skovdriften skal sikre et økonomisk afkast, men dette hensyn må ikke overskygge hensynet til natur og mennesker. FSC-mærket sikrer, at materialeforbruget til tryksagen bidrager til bæredygtigt skovbrug.

PS: Hvis du ønsker papirkvaliteter, der ikke er certificerede leverer vi det, du ønsker.

FSC® bygger på 10 grundprincipper for ansvarlig skovforvaltning, som er en slags grundlov for FSC® og gælder for forvaltningen af FSC®-certificerede skove i hele verden.

De 10 grundprincipper er:
Overholdelse af love • Arbejderes rettigheder og arbejdsvilkår • Oprindelige folks rettigheder • Forhold til lokalsamfundet • Skovens ydelser • Miljøværdier og -påvirkninger • Driftsplaner • Overvågning og vurdering • Høje bevaringsværdier • Implementering af driftsaktiviteter