Miljø-politik

Miljø-politikOm vores miljø-politik

Naturligvis er alt i huset fremstillet efter de strammeste miljøhensyn.

Vi er FSC®-certificeret og ISO 14001 miljøcertificeret.

Al vores strøm er dansk og fra vedvarende energi:
Vi får al vores strøm fra danske vindmøller.

Vores huskvaliteter af papir er alle miljøcertificeret og FSC®-certificeret.
Vi har siden 2011 udelukkende anvendt kemifri trykplader.
Vi bruger udelukkende vegetabilske farver og afvaskningsmidler.
Anvendt kemi destrueres på godkendt modtageranlæg.
Papiraffald bruges til fremstilling af nyt papir.

Vores miljøpolitik
• Vi skal fortsætte med at forbedre den miljømæssige påvirkning af omgivelserne, under hensyntagen til at produktionen ikke påføres omkostninger, der forringer vores konkurrenceevne.

• Vi skal løbende opdatere medarbejdernes viden om miljøforhold omkring nye produktionsmetoder eller produkter til anvendelse i produktionen.

• Vi skal påvirke kunderne i retning af miljørigtige løsninger.

• Vi skal altid overholde gældende miljølovgivning.

• Vi skal forebygge mulig miljømæssige forurening.