Vores miljøpolitik:
Det er naturligt, at alt i huset fremstilles efter de strammeste miljøhensyn.
Vi er miljøcertificeret efter ISO 14001:2015.
Vores officielle miljøpolitik kan du se her:

• Vi skal fortsætte med at forbedre den miljømæssige påvirkning af omgivelserne, under hensyntagen til at produktionen ikke påføres omkostninger, der forringer vores konkurrenceevne.

• Vi skal løbende opdatere medarbejdernes viden om miljøforhold omkring nye produktionsmetoder eller produkter til anvendelse i produktionen.

• Vi skal påvirke kunderne i retning af miljørigtige løsninger.

• Vi skal altid overholde gældende miljølovgivning.

• Vi skal forebygge mulig miljømæssige forurening.

Papiret vi anvender er, hvis vi bestemmer, totalt klorfrit (TCF), og alle vores huskvaliteter er miljøcertificerede.
Vi bruger udelukkende vegetabilske farver og afvaskningsmidler.
Al anvendt kemi destrueres på godkendt modtageranlæg, og papiraffald bruges til fremstilling af nyt papir.