Persondatafortegnelse om personaleadministration


Dataansvarlig:
Jungersen Grafisk® ApS, Holsbjergvej 39,
2620 Albertslund.
Telefon: 43 64 10 00. CVR nr. 34 27 32 19.
www.jungersen.dk | webshop: www.printlight.dk | mail@jungersen.dk

Kategorierne af registrerede og kategorierne af personoplysningerne:
Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer: Ansøgere, ansatte, tidligere ansatte og pårørende.

 • Oplysninger, som behandles om de
  registrerede personer:
 • Identifikationsoplysninger.
 • Oplysninger vedrørende ansættelsesforholdet til brug for administration, herunder stilling og tjenestested, lønforhold,  oplysninger af relevans for lønindeholdelse, personalepapirer, uddannelse, mussamtaler, oplysninger
  fra arbejdspladsvurderinger, sygefravær mv.
 • Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
 • Helbredsoplysninger herunder genetisk data
 • Biometrisk data med henblik på identifikation
 • Strafbare forhold
 • Logning af e-mails
 • Logning af internetbrug
 • Mødetider og adgangskontrol
 • Optagelser fra TV-overvågning
 • Optagelser af telefonsamtaler
 • Elektroniske spor i forbindelse med arbejdet

Modtagerne af personoplysningerne:
Offentlige myndigheder f.eks. SKAT, kommuner mv., banker, pensionsselskaber (PFA), arbejdsgiverforeninger (Grakom og Dansk Arbejdsgiverforening), lønbureauer, den IT-virksomhed, der hoster virksomhedens data, fagforeninger og tillidsrepræsentanter, revisor og eventuel advokat, koncernforbundne selskaber, E-boks og NemID/Mit ID.

 • Tredjelande og internationale
  organisationer: Nej.

Sletning:
Oplysninger om tidligere ansatte slettes senest 5 år efter at medarbejderen er fratrådt, medmindre der er særlige forhold, der begrunder en længere opbevaring. Oplysninger om ansøgere slettes senest 6 måneder efter, at ansøgningen er modtaget.
Videooptagelser fra TV-overvågning slettes senest 30 dage efter optagelsen. Optagelser af telefonsamtaler slettes senest 3 måneder efter optagelsen. E-mailkonto fra en fratrådt medarbejder lukkes senest 12 måneder efter, at medarbejderen er fratrådt.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger:
Behandling af personoplysninger i forbindelse med HR-arbejde sker i  overensstemmelse med interne retningslinjer, som bl.a. fastsætter rammerne for autorisations- og adgangsstyring og logning. Fysisk materiale opbevares aflåst.