Persondatafortegnelse om kunder


Dataansvarlig:
Jungersen Grafisk® ApS, Holsbjergvej 39, 2620 Albertslund.
Telefon: 43 64 10 00. CVR nr. 34273219.
www.jungersen.dk | webshop: www.printlight.dk | mail@jungersen.dk

Formål:
Trykopgaver for kunder.

Kategorier af registrerede og kategorier af personoplysningerne:
Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:
Kunder, ansatte hos kunder, abonnenter og personer der fremgår af tryksagerne.

  • Oplysninger, som behandles om de registrerede personer:
    Navne, mailadresser, portrætfotos, telefonnumre og privatadresser. Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.

Modtagerne af personoplysningerne:
1. Kunden der har anmodet om at opgaven udføres.
2. Den virksomhed, der hoster virksomhedens data.

  • Tredjelande og internationale organisationer :
    Nej.

Sletning:
Personoplysninger modtaget fra kunder slettes senest 5 år efter, at oplysningen er modtaget, medmindre der er særlige forhold, der begrunder en længere opbevaring.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger:
Behandling af personoplysninger modtaget fra kunder sker i overensstemmelse med interne retningslinjer, som bl.a. fastsætter rammerne for autorisations- og adgangsstyring og logning. Fysisk materiale opbevares aflåst.